Tutustu Kiva Workin
tiimiin ja tarinaan

Kiva Work on vuonna 2022 tammikuussa markkinoille tullut Suomalainen henkilöstö- ja asiakaskyselyihin erikoistunut ohjelmistoyritys. Kiva Work on osa Saarni Cloud konsernia, jolla on yli 1000 asiakasyritystä, yli 400 000 käyttäjää sekä yli 100 työntekijää.

Kiva Workin johto

Konsta Matikainen

Head of Sales

Ota yhteyttä Konstaan

+358 444 934 797
konsta.matikainen@kivawork.com

Kati Stenius

Operations & Partnerships

Ota yhteyttä Katiin

+358 447 939 193
kati.stenius@kivawork.com

Ross Lantea

CEO

Ota yhteyttä Rossiin

+358 444 934 798
ross.lantea@kivawork.com

Jaakko Mikkola

Customer Success Manager

Ota yhteyttä Jaakkoon

+358 444 937 759
jaakko.mikkola@kivawork.com

Hannes Heiskanen

Account Executive

Ota yhteyttä Hannekseen

+358 444 936 606
hannes.heiskanen@kivawork.com

Abraham Cepeda

Technology Lead

Ota yhteyttä Abrahamiin

abraham.cepeda@kivawork.com

Hilda Mäkelä

Business Partner

Ota yhteyttä Hildaan

+358 50 347 8646
hilda.makela@kivawork.com

Valmiina aloittamaan?

Tarinamme

Tarinamme alku

Työelämä on mullistunut ja muokkautuu edelleen pandemian jälkeen. Johtamisesta on tullut vaikeampaa ja moniulotteisempaa kun työntekijät ja johto eivät tapaa samoin kuin ennen. Työn kuormittavuus on kasvanut ja mielenterveyssyyt ohittivat fyysiset syyt sairauspoissaoloihin. Moti-vaation ja sitoutumisen lasku on johtanut suureen irtisanoutumis-aaltoon. Hyvät ja tunnetut työnantajat vetävät osaajia puoleensa.

Palvelumme syntyi apua tarvitsevien työnantajien tarpeesta tilanteessa, jossa työntekijäkokemus on se ratkaiseva tekijä.

Huomiomme

Saimme huomata, että vaikka digitaalisuus mahdollistaa ketterien henkilöstökyselyiden tekemisen, ei se itsessään riittänyt tuomaan tarpeeksi lisäarvoa. Ymmärsimme, ettei kyselyiden tuottamaa HR-analytiikkaa osattu hyödyntää riittävän hyvin, koska kyselyitä tehtiin kuten aina ennenkin, mutta vain moderneilla työkaluilla.

Huomasimme, että perinteinen tapa toimia oli hidas ja raskas hallinnoida. Kyselyiden tekeminen, purku ja analysointi vaati liikaa resursseja eikä tuottanut konkreettista lisäarvoa yrityksille. 

Toteutus

Havaitsimme ettei ongelma ollut uuden henkilöstökysely- tai analytiikkatyökalun puute. Yrityksistä puuttui osaaminen johtaa ja systemaattisesti hallinnoida kyselyitä sekä hyödyntää HR-analytiikkaa. Tätä aukkoa Kiva Workin ratkaisu täyttää. 

Kattava kokonaisratkaisumme tarjoaa valmiin ja helposti hallittavan digitaalisen alustan, suunnitelman ja toteutuksen. Prosessit auttavat menestymään ja tuovat konkretiaa tulosten analysointiin. Voit hyödyntää valmiita malleja tai luoda juuri teille räätälöidyn oman mallin ja kyselyt. 

Valmiina aloittamaan?