5 syytä miksi eri tiimeiltä kannattaa kysyä eri asioita | Huomioi nämä kun toteutat henkilöstökyselyä

Eri henkilöstöryhmät tekevät usein hyvin erilaista työtä; on suorittavaa työtä, on etätyötä ja esim. erikoisasiantuntijan tehtäviä. Siksi on hyvin tärkeää kysyä erilaisia kysymyksiä eri tiimeiltä ja osastoilta. 

 

Kiva Work artikkeli 5 syytä miksi kysyä eri kysymyksiä eri tiimeiltä

Intro

Kiva Work on kehitetty tukemaan niin yksilöitä, tiimejä, osastoja, yrityksiä kuin kokonaisia konserneja. Näissä työskentelee paljon erilaisia työntekijöitä, joilla jokaisella on tärkeä rooli omassa yksikössään.  

Eri henkilöstöryhmät tekevät usein hyvin erilaista työtä; on suorittavaa työtä, on etätyötä ja esim. erikoisasiantuntijan tehtäviä. Siksi on hyvin tärkeää kysyä erilaisia kysymyksiä eri tiimeiltä ja osastoilta. 

Myös johtajat ja esihenkilöt ovat ryhmä, jota tulisi tutkia omina kohderyhmäminä. Eri tiimeillä tai osastoilla voi olla hyvinkin erilaisia haasteita ja tarpeita, joita on syytä tutkia ja seurata omina aiheinaan.  

Esimerkiksi, tiimi, joka kohtaa haasteita tiimityöskentelyssä, voi hyötyä kysymyksistä, jotka liittyvät vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja kommunikaatioon. Ehkä yrityksessä on osasto, joka kipuilee työntekijöiden sitoutumisen kanssa. Tämä joukko voi hyötyä kysymyksistä, jotka liittyvät työtyytyväisyyteen, motivaatioon ja henkilöstön kehittämiseen.  
Kolmas esimerkki; jos kysytään kysymyksiä myyntiosastolta, voidaan keskittyä kysymyksiin, jotka liittyvät myynnin ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Toisaalta, jos kysytään kysymyksiä tuotantotiimiltä, kannattaa esittää kysymyksiä, jotka liittyvät suoraan tuotannon tehokkuuden ja työturvallisuuden parantamiseen. 

1 - Kullakin tiimillä on omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita

Pääsemällä kiinni näihin voidaan tukea ryhmää ja yksilöitä merkittävällä tavalla. Toimenpiteiden vaikuttavuus on välitön.  

2 - Eri tiimeillä on useasti erilaisia arvoja, tavoitteita ja toiveita

Kysymällä erilaisia kysymyksiä organisaatio voi saada paremman ymmärryksen siitä, millaisia muutoksia tietyillä alueilla tulisi tehdä, jotta organisaatio voi menestyä paremmin.

3 - Työntekijät ovat motivoituneempia vastaamaan

Työntekijät ovat motivoituneempia vastaamaan, kun kokevat että kysymykset ovat merkittäviä juuri heidän itsensä ja oman työn kannalta. 

4 - Laadullisuus

Yksinkertaisesti sanottuna, kysymysten asettelun tulisi olla osa laajempaa strategiaa organisaation kehittämiseksi. Kysymykset on valittava siten, että ne ovat relevantteja kunkin ryhmän tarpeisiin ja että ne tuottavat sellaista tietoa, jota voidaan käyttää konkreettisten toimenpiteiden suunnitteluun. 

5 *BONUS*

Sokerina pohjalla vielä yksi hyvä syy kysyä eri kysymyksiä eri kohderyhmiltä. Räätälöidyt henkilöstökysely voi auttaa organisaatiota tunnistamaan eri tiimien väliset erot ja löytämään tapoja parantaa tiimien välistä yhteistyötä ja kommunikointia. 

Ready to use in 1 day

1. Create survey

Create an automation, pulse or 360 survey either completely customized or use our biggest question bank in the market and ready-made survey templates.

2. Get results in real-time

You will receive the results in a pre-processed form, including recommendations for actions. Reporting to selected people is also done automatically.

3. Results review & development

Now you know how to develop the required areas. You can start implementing data-driven development measures and monitor their impact automatically.

Would you like to know more about our solution?