Mikä rooli johdolla, esihenkilöillä, HR:llä ja työntekijöillä on työtyytyväisyyden kehittämisessä?

Henkilöstön tyytyväisyys vaikuttaa suoraan yrityksen pitovoimaan ja tuottavuuteen, joten sen parantamiseen tulisi osallistua koko organisaation. Alla on joitain tapoja, joilla vastuuta tyytyväisyyden ylläpitoon ja parantamiseen voidaan jaotella.

Johto

Johto on vastuussa yrityksen strategisista päätöksistä, jotka vaikuttavat henkilöstöön. Heidän tulisi sitoutua vaalimaan ja parantamaan henkilöstötyytyväisyyttä ja luoda selkeät tavoitteet ja suunnitelmat sen kehittämiseksi. Johto myös johtaa työpaikan kulttuuria ja vastaa sen luomisesta.

Esihenkilöt

Esihenkilöt ovat lähimpänä henkilöstöä ja yksilöitä. Lähijohtamisella on merkittävä rooli tiimien työtyytyväisyyteen.  Esihenkilöiden tulisi luoda kannustava ja tukeva ympäristö, joka rohkaisee henkilöstöä kehittymään ja kasvamaan. Esihenkilön rooliin kuuluu myös tukea työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä ja varmistaa oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelu.

HR

HR osallistuu suoraan henkilöstön hallintaan ja kehitykseen. He voivat auttaa parantamaan henkilöstötyytyväisyyttä tarjoamalla kehitysmahdollisuuksia, urapolkuja, kouluttamalla ja tukemalla johtajia sekä luomalla hyviä työtyytyväisyyttä tukevia prosesseja. 

Henkilöstössä jokaisella yksilöllä on myös vastuu hyvän ilmapiirin ylläpitämisessä ja kehittämisestä. Omalla käyttäytymisellä ja toiminnalla on merkitystä työpaikan henkeen Kaikki voivat olla aktiivisia oman kehityksensä suhteen ja antaa palautetta esimiehille ja HR:lle siitä, miten heidän työolojaan voidaan parantaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että henkilöstön tyytyväisyyden ylläpito ja kehittäminen on organisaatiossa  laajalle levinnyt vastuu, joka vaatii yhteistyötä ja sitoutumista kaikilta tasoilta. Jokaisen osaston, tiimin, esihenkilön ja yksilön tulee tehdä oma osuutensa, jotta kaikilla olisi hyvä olla töissä.   

Ready to use in 1 day

1. Create survey

Create automated, pulse, or discovery surveys—customize entirely or leverage our vast question bank, the largest in the market, and ready-made templates.

2. Access Real-Time Results

You'll get results pre-processed with actionable recommendations. Reporting to chosen individuals is automated.

3. Review results & develop

Now that you know how to develop the required areas, you can start implementing data-driven development measures and automatically monitor their impact.

Interested in learning more about our solution?