Mitä Heatmap pisteet mahdollistavat? Ymmärrä yksilöitä tavalla jota ei ennen ole nähty!

kuvat-04

Kiva Work analytiikka tarjoaa ainutlaatuisen Heatmap piste näkymän.

Heatmap pisteet auttavat organisaatioita tunnistamaan nopeasti ne aihealueet, joissa on eniten huolenaiheita ja näyttämään missä kohdissa parannuksia tarvitaan eniten. Tämä auttaa organisaatiota keskittymään tärkeimpiin ongelmiin ja kehittämään toimintoja, joilla voidaan parantaa työskentelyolosuhteita ja henkilöstön tyytyväisyyttä. 

Heatmap piste toiminnallisuus rakennettiin selkeästä tarpeesta henkilöstöjohtajien ja esihenkilöiden suunnalta. 1) Miten voimme nähdä kaikki työntekijät, jotka kokevat esimerkiksi työtyytyväisyyden heikoksi ja 2) miten voisimme kyselyiden avulla saada vielä yhden konkreettisen askeleen eteenpäin asioiden kehittämiseksi?

Mikä on Heatmap piste-näkymä?

Heatmap piste-näkymä on ainoa markkinoilla oleva ratkaisu, joka näyttää tuloksia työntekijöiden yksilötasolla, kuitenkin säilyttäen anonymiteetin. Heatmap piste näkymä näyttää jokaisen työntekijän väripallona, joka kuvaa miten työntekijä kokee kunkin mitatun aihealueen. Heatmap piste-näkymä luo jokaisesta työntekijästä anonyymin profiiliraportin ja elinkaaren. Heatmap-piste HR Deskin avulla voit ottaa yhteyttä ja keskustella työntekijän kanssa täysin anonyymisti. Työntekijä on automaattisesti linkitetty oman tiiminsä sisälle. 

Heatmap piste näkymä koostuu neljästä avain toiminnallisuudesta: 

You can filter employees based on different status such as; negative, neutral and happy. You can filter by team, by department or even by the entire organisation's staff.

This allows you, for example, to filter all employees across your organisation by e.g. -> show all employees who are in red and the topic is engagement.

Heatmap score creates an anonymous profile report of every employee and shows accurately the employees current status and trend by creating an employee specific lifetime trend.

Individual-level analytics builds automatically lifecycle trend based on each conducted survey, showing employee's direction within your organization.

The Heatmap score shows whether the employee is trending positively or negatively by using the employee lifecycle data, and showing how long the employee has been in the current color mode. This will help to react to development areas and challenges quickly

With Kiva Work heatmap score panel you can contact and have a fully anonymous and secure conversations with employees and provide a secured channel for the open dialog. This helps to take action earlier on and solve potential challenges proactively.

Heatmap piste-näkymä on myös erittäin hyödyllinen seuraavista syistä

1 - Mahdollistaa vertailun

Heatmap piste-näkymä mahdollistaa myös vastausten vertailun eri ryhmien välillä, kuten eri osastoilla tai eri työntekijäryhmissä. Tämä auttaa organisaatiota tunnistamaan mahdollisia ongelmia, jotka ehkä vaikuttavat eri ryhmiin eri tavalla. Voit siis esimerkiksi suodattaa ja nähdä miten eri lokaatioissa, toimipisteissä, osastoissa, tiimeissä ja eri esihenkilöiden työntekijöillä menee ja saada tarkan sekä visuaalisen analyysin tilanteesta. 

2 - Helppo tulkita

Heatmap piste-näkymä on helppo tulkita. Värien käyttäminen auttaa erottamaan vastausten eri arvot ja mahdollistaa nopean ja helpon analysoinnin. 

3 - Tunnista trendejä

Heatmap piste-näkymän avulla on helppo tunnistaa vastausten trendejä ja havaita, missä kysymyksissä on eniten huolenaiheita. Tämä auttaa organisaatiota keskittymään niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä henkilöstön hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden kannalta.

4 - Visuaalinen esitys

Heatmap piste-näkymä on visuaalisesti houkutteleva ja voi motivoida henkilöstöä osallistumaan kyselyihin ja sitoutumaan parannustoimenpiteisiin. Visuaalinen esitys tekee tuloksista helpommin ymmärrettäviä ja voi auttaa henkilöstöä tuntemaan, että heidän mielipiteensä ja huolenaiheensa otetaan vakavasti. Selkeä ja helppo esitystapa edistää myös suuresti esihenkilöiden osallistamista tuloksien läpikäynnissä sekä itsenäisessä kehittämisessä. 

Braleva Property management

”Kiva Workin Heatmapien kautta saimme ihan uudenlaisen katsauksen henkilöstön tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin kokonaiskuvaan yhdellä silmäyksellä, mutta myös huomattavasti aiempaa tarkemman kurkistuksen tiimi- ja yksilötasolle. Turha tulkitseminen ja arvailu voivat jäädä nyt historiaan.”

Janita Koskiluoma | HR-Director

1. Create survey

Create automated, pulse, or discovery surveys—customize entirely or leverage our vast question bank, the largest in the market, and ready-made templates.

2. Access Real-Time Results

You'll get results pre-processed with actionable recommendations. Reporting to chosen individuals is automated.

3. Review results & develop

Now that you know how to develop the required areas, you can start implementing data-driven development measures and automatically monitor their impact.

Interested in learning more about our solution?