Henkilöstökysely josta saadaan muutakin kuin keskiarvoja

Henkilöstökyselyillä täytyy pystyä katsomaan keskiarvojen taakse, lue miten voit toteuttaa kyselyn josta saadaan muutakin kuin keskiarvoja.

Kiva Work työntekijäelinkaari

Henkilöstökyselyt

Ovat yrityksille erittäin tärkeitä työkaluja henkilöstön viihtyvyyden, työmoraalin ja työn tuottavuuden parantamiseksi. Henkilöstökyselyt ovat erinomainen tapa selvittää, mitä henkilöstö ajattelee työstään ja työpaikastaan. Henkilöstökyselyiden avulla yritykset voivat saada arvokasta tietoa siitä, miten he voivat parantaa työoloja ja työympäristöä sekä löytää uusia tapoja lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

Henkilöstökyselyillä täytyy pystyä katsomaan keskiarvojen taakse

Henkilöstökyselyiden avulla yritykset voivat tunnistaa ja ymmärtää henkilöstön tarpeita, kehityskohteita ja trendejä sekä ennakoida mahdollisia riskejä. Toteutettu henkilöstökysely antaa yritykselle mahdollisuuden tarkastella työntekijöiden tyytyväisyyttä tarkasti ja valmiiksi segmentoidusti. Tuloksia pitäisi pystyä tarkastella alueittain, osastoittain, tiimeittäin ja esihenkilöiden mukaan sekä työntekijöiden yksilötasolla, säilyttäen silti anonymiteetin. Henkilöstökyselyjen avulla yritykset voivat myös nähdä yksittäisten työntekijöiden elinkaari trendejä ja ehkäistä työntekijöiden vaihtuvuutta sekä sitouttaa avainpelaajia. Henkilöstökyselyt ovat siis loistava työkalu yrityksille, joiden tavoitteena on parantaa työntekijäkokemusta kokonaisvaltaisesti.

Henkilöstökyselyt - analytiikkaa organisaation jokaisesta tasosta

Kiva Work mahdollistaa, että henkilöstöanalytiikkaa saadaan mistä tahansa organisaatiosi tasosta, esimerkiksi: yhtiöittäin, toimipisteittäin / lokaatioittain, osastottain, tiimeittäin ja yksilötasolla. Kiva Work analytiikka on skaalautuva, eli analytiikan tasot voidaan määritellä organisaatiosi kokoluokan mukaan.

Tiimitason analytiikka auttaa sinua tunnistamaan tiimien yksilöllisiä tarpeita ja ohjaamaan kehitystoimenpiteet oikeisiin paikkoihin.

Yksilötason analytiikka vuorostaan luo jokaisesta työntekijästä anonyymin profiiliraportin, joka kuvastaa tarkasti työntekijän tilannetta sekä kehitystä mitattavilla aihealueilla ja rakentaa työntekijästä kysely kerrallaan elinkaari näkymän.

Yksilötason analytiikka näyttää onko työntekijä siirtymässä parempaan tai huonompaan suuntaan ja, että kuinka kauan työntekijä on ollut nykyisessä tilassa. Tämä auttaa reagoimaan kehitys- ja ongelmakohtiin nopeasti.

Suodata statuksen mukaan – Voit suodattaa työntekijöitä eri statuksien mukaan kuten; negatiivinen, neutraali ja tyytyväinen. Suodatuksen voi tehdä tiimeittäin, osastoittain tai vaikka koko organisaation henkilöstön mukaan.

Tämä mahdollistaa sen, että voit esimerkiksi suodattaa kaikki työntekijät koko organisaatiossasi mm seuraavanlaisesti -> näytä kaikki työntekijät, jotka ovat punaisella ja aihealue sitoutuneisuus.

Käyttöönotto 1 päivässä

1. Luo kysely

Luo automaatio, pulssi- tai 360-kysely joko täysin räätälöidysti tai käytä markkinoiden suurinta kysymyskirjastoa ja valmiita kyselymalleja. Lähetä kysely monikanavaisesti ja tarvittaessa monikielisesti.

2. Saa tulokset reaaliaikaisesti

Saat tulokset valmiiksi prosessoidussa muodossa, sisältäen ehdotukset toimenpiteille. Raportointi valituille henkilöille tapahtuu myös automatisoidusti.

3. Tulosten läpikäynti & kehitys

Nyt tiedät miten kehittää vaadittavia osa-alueita. Voit aloittaa datavetoisten kehitystoimenpiteiden toteuttamisen ja seurata niiden vaikutusta automatisoidusti.

Haluatko tutustua ratkaisuumme paremmin?