Henkilöstötyytyväisyys ei ole HR:n vastuulla. Miten jaat vastuuta henkilöstön tyytyväisyyden kehittämisestä?

10.10.2022 – Kati Stenius

Liiketoiminnan kaikki osa-alueet ovat sidoksissa henkilöstöön ja tiimit sidoksissa toisiinsa. Tämä on itsestäänselvyys ja näin ollen tulisi myös olla selvää, että henkilöstön tyytyväisyys on johdon yhteinen asia vaikka HR vastaisikin tutkimusten tai kyselyiden käyttöönotosta.

Perinteisesti henkilöstötutkimuksia on teetetty vuosittain tai jopa harvemmin. Henkilöstökysely teetetään ymmärryksen keräämiseen eri aihealueista; mitataa viihtyvyyttä, hyvinvointia, kokemusta jne yleisellä tasolla, jolloin myös vastausten analysointi on yleisellä tasolla. Esimerkiksi yrityksen työtyytyväisyys on hyvällä tasolla, eNPS on 75 tai sitoutuminen on keskinkertainen. Lähiesihenkilö ei välttämättä saa tutkimuksesta tietoa miten juuri hän voi hyödyntää tuloksia omassa työssään. Isossa tiimissä geneeriset vastaukset voivat ohjata väärään suuntaa. Mitä jos keskiarvoon vaikuttaa yksi ääripään tulos ja siinäkin yksilön kohdalla vain yksi osa-alue on ääripäässä.
Myös esihenkilöt tarvitsevat tukea ja heitä tulisikin tarkastella omana ryhmänä. Hybridimallissa tai paineen alla esihenkilöilla on suurempi riski uupua ja sillä taas olisi suorat vaikutukset työntekijöiden viihtyvyyteen ja tuottavuuteen.

Suurin vaikuttavuus saadaan kun tuloksia hyödynnetään lähijohtamisessa, mutta toki myös isot linjat vaikuttavat. Suuret linjat  ja tiedolla johtaminen vaativat yksityiskohtaista ymmärrystä eri osa-alueilta. 

Tuottavuus kiinnostaa johtoa aina. Henkilöstön pulssia tulisi tarkastella kassavirtalaskelman tavoin ja talouslukujen rinnalla.

Liiketoimintalähtöisyys on alusta saakka ollut Kiva Workin ytimessä. Kysymykset, kyselyt ja niiden tulokset on nähtävissä eri kulmista. Kohderyhmät eritellään ja kysymykset kohdennetaan niille sopiviksi. Alkuun on selvitetty mitä halutaan mitata missäkin ryhmässä. Kysymykset poimitaan tutkittavan aihealueen mukaan.

Näin tulokset ja data on tarkkaa. Niitä voidaan tarkastella tiimeittäin, paikkakunnittain, esihenkilökohtaisesti ja tietenkin isossa kuvassa koko bisnestä. Tiimien keskiarvot ja jakauma on mielenkiintoista tutkittavaa. Keskiarvo on pelkkä keskiarvo eikä se aina kerro mihin tarttua tai olla tarttumatta.

Kiva Work Heatmap näyttää datan keskiarvojen takana. Miltä näyttää vastausten jakauma. Tässä näkymässä näkyy vastausten jakauma värillisinä pallkuina. Pallukat vastaavat yhtä yksilöä. Pallukkaa seuraamalla päästään näkemään kunkin yksilön vastausten kokonaisuus. Älä siis ota riskiä että lähdet korjaamaan, jotain mikä ei ole rikki vaikka se siltä näyttääkin, vaan tartu asioihin joilla on merkitystä liiketoiminnalle kokonaisuudessa.

Voit teettää ilmaisen kyselyn ja näet itse miltä teidän Heatmap näyttää.

Haluatko tutustua ratkaisuumme paremmin?