Työntekijäkokemuksesta strateginen kilpailuetu
- Saarni Cloud Insights

Oppiminen osana työhyvinvointia
Priima x Kiva Work

Kyvykkyys on yksi kolmesta psykologisesta tarpeesta, joilla voidaan vaikuttaa työntekijöiden viihtyvyyteen ja työpaikan pitokykyyn. Itseohjautuvassa työelämässä hallinnan tunne on tärkeää ja siinä oma osaaminen ja uuden oppiminen on isossa roolissa. Tule verkkotapahtumaamme kuulemaan aiheesta lisää.

Henkilöstöanalytiikan käyttö on lähtenyt viime vuosina vahvaan kasvuun ja merkittävä osa toimijoista käyttää niitä omassa arkipäivässään. Henkilöstökyselyiden ja analytiikan tulkintatavat kuitenkin vaihtelevat suuresti, jolloin monissa yrityksissä keskitytään helposti vähemmän keskeisiin asioihin.

Osaavista ja sitoutuneista työntekijöistä koostuva tiimi auttaa yritystäsi kasvamaan ja saamaan kilpailuetua. Vastavuoroisesti huonosti sitoutunut tiimi ja osaamaton tiimit voivat viedä liiketoimintaasi nopeasti laskukannalle. Tästä syystä henkilöstöjohtajat pyrkivät kovalla kädellä pitämään henkilöstön vaihtuvuuden alhaisena ja maksimoimaan henkilöstön sitoutuneisuutta.

Liiketoiminnan kaikki osa-alueet ovat sidoksissa henkilöstöön ja tiimit sidoksissa toisiinsa. Tämä on itsestäänselvyys ja näin ollen tulisi myös olla selvää, että henkilöstön tyytyväisyys on johdon yhteinen asia vaikka HR vastaisikin tutkimusten tai kyselyiden käyttöönotosta.

Henkilöstökyselyiden avulla yritykset voivat tunnistaa ja ymmärtää henkilöstön tarpeita, kehityskohteita ja trendejä sekä ennakoida mahdollisia riskejä. Toteutettu henkilöstökysely antaa yritykselle mahdollisuuden tarkastella työntekijöiden tyytyväisyyttä tarkasti ja valmiiksi segmentoidusti.

Tunnista potentiaalisimmat kasvun ja lisämyynnin mahdollisuudet sekä osa-alueet, joihin asiakkaasi ovat tyytymättömiä. Lue TOP 7 käyttökohdetta asiakaskyselyille ja asiakasanalytiikalle.

Haluatko tutustua ratkaisuumme paremmin?