Kannattaako henkilöstökyselyitä tehdä useammin kuin vain kerran vuodessa ja onko tästä hyötyä?

Tämä on yksi yleisimmistä asioista, jota meiltä kysytään. Lue artikkelimme joka vastaa tähän useasti kutkuttavaan kysymykseen!

Kannattaako henkilöstökyselyitä tehdä useammin kuin vain kerran vuodessa ja onko tästä hyötyä

Intro

Me Kiva Workilla rohkaisemme asiakkaitamme hyödyntämään suunnitelmallista malliamme. Tiivistetyt teemoittain rakennetut ja riittävän usein tehdyt kyselyt tuottavat selkeää ymmärrystä ja analytiikkaan aihealueittain.  

Miksi olemme luoneet vuosikellomallin, jota palvelumme myös tukee? 

Tässä muutamia syitä: 

1 - Parempi vastausprosentti

Kun kyselyt ovat tiiviimpiä ja kohdistettu tarkasti relevantteihin teemoihin, vastaa henkilöstö kyselyihinkin mielellään. Lyhyet sekä tiiviit kyselyt lisäävät myös mielekkyyttä vastata kyselyyn ja itse vastaamisen kokemus nousee työntekijällä. Tätä on useasti haastava toteuttaa kerran vuodessa toteutettavissa kyselyissä ja tästä syystä suosimmekin mittaamisen pilkkomista tarkkoihin teemoihin vuosikellomaisesti.

2 - Helpompi hallittavuus

Lähes aina suuret kyselyt (esim +30 kysymystä) ovat täysin tarpeettomia. Suurien kyselyiden tulosten läpikäynti on haastavaa ja kehityskohteiden tunnistaminen useasti kiven alla. Suurissa kyselyissä useasti mitataan myös useampaa aihealuetta, jonka vuoksi tulosten analysointi, priorisointi ja esihenkilöiden osallistamisesta tulee erittäin haastavaa. On huomattavasti järkevämpää pilkkoa kyselyt tarkkaan harkittujen tavoitteiden ja haasteiden ympärille ja tehdä teemakohtaisia kyselyitä, kuten esimerkiksi 1 kysely = Urakehitys. Tällöin voit myös tehdä kyselyitä aktiivisemmin esimerkiksi kvartaalitasolla ja saada enemmän kosketuspintaa henkilöstöön.

3 - Tulosten analysointi on tehokkaampaa

Kun kysyt useammin ja tarkasti kohdistettujen teemojen ympärillä, on tulostenkin analysointi helppoa, sillä analytiikan määrä on rajatumpaa ja kaikki tulokset ovat aidosti relevantteja, tarkasti suunniteltujen teemojen ympärillä. Harvemmin 30 projektiakaan menee samanaikaisesti tehokkaasti maaliin, joten ei mene myöskään 30 aihealueen analysointi…

4 - Kehityksen eteenpäin vieminen on tehokkaampaa

On ilmiselvää, että yhden – kahden osa-alueen kehittäminen kerralla on huomattavasti helpompaa verrattuna useiden osa-alueiden samanaikainen kehittäminen. Jos kysyt jotain kyselyssä mitä et aio kehittää tai ei ole prioriteetti listalla korkealla, ei tätä välttämättä kannata silloin kysyä. Tämä toimiikin sopivasti auditoijana, eli kyselyn laatiessa kannattaa varmistaa, että pystymmekö kehittämään näitä osa-alueita tulosten pohjalta. Kun keskittyminen on yhdessä – kahdessa osa-alueessa kerralla, on huomattavasti tehokkaampaa kehittää näitä! Tämäkin hyöty on saavutettavissa lähes aina ainoastaan mittaamalla useamman kerran vuodessa.

5 - Kehitystoimenpiteiden tuloksellisuus nousee

Kun keskittyminen on tarkasti valituissa teemoissa, on kehityksenkin eteenpäin vieminen tehokkaampaa ja esihenkilöiden osallistaminen tuottoisampaa.

6 - Nopeampi reagointi

Useammin tehtyjen kyselyjen avulla organisaatio voi reagoida nopeammin ja vähentää mahdollisia ongelmia. Jos henkilöstökysely tehdään vain kerran vuodessa, organisaation on vaikeampi reagoida nopeasti muutoksiin henkilöstön tyytyväisyydessä ja hyvinvoinnissa.

7 - Henkilöstön sitoutuminen

Kun henkilöstökyselyt tehdään useammin, henkilöstö kokee, että heidän mielipiteensä ja ajatuksensa ovat tärkeitä organisaatiolle. Tämä taas lisää heidän sitoutumistaan organisaatioon, koska he tuntevat, että heillä on vaikutusmahdollisuuksia.

8 - Parannetut tulokset

Kun henkilöstökyselyt tehdään useammin, organisaatio voi paremmin mitata toimenpiteidensä vaikutusta tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin. Tämä auttaa organisaatiota ymmärtämään, mikä toimii ja mikä ei.

9 - Laadukkaan avoimet palautteet

 Lyhyissä kyselyissä jaksetaan antaa enemmän avoimia palautteita.

10 - Jatkuva kommunikaatio

Usein tehtävät henkilöstökyselyt auttavat organisaatiota ylläpitämään jatkuvaa kommunikaatiota henkilöstön kanssa. Tämä voi parantaa organisaation ja henkilöstön välistä luottamusta ja ymmärrystä.

11 - Auttaa ennakoimaan

Usein tehtävät kyselyt voivat auttaa organisaatiota tunnistamaan mahdollisia ongelmia tai riskejä ennen kuin ne kehittyvät suuremmiksi ongelmiksi. Tämä auttaa organisaatiota ehkäisemään mahdollisia ongelmia, ennaltaehkäisevän toiminnan kautta.

Käyttöönotto 1 päivässä

1. Luo kysely

Luo automaatio, pulssi- tai 360-kysely joko täysin räätälöidysti tai käytä markkinoiden suurinta kysymyskirjastoa ja valmiita kyselymalleja. Lähetä kysely monikanavaisesti ja tarvittaessa monikielisesti.

2. Saa tulokset reaaliaikaisesti

Saat tulokset valmiiksi prosessoidussa muodossa, sisältäen ehdotukset toimenpiteille. Raportointi valituille henkilöille tapahtuu myös automatisoidusti.

3. Tulosten läpikäynti & kehitys

Nyt tiedät miten kehittää vaadittavia osa-alueita. Voit aloittaa datavetoisten kehitystoimenpiteiden toteuttamisen ja seurata niiden vaikutusta automatisoidusti.

Haluatko tutustua ratkaisuumme paremmin?