Tuloksellisempaa liiketoimintaa asiakasanalytiikalla

Tavoitteena tyytyväisemmät ja uskollisemmat asiakkaat sekä tietysti yrityksesi myynnin ja kannattavuuden kasvattaminen? Ensimmäinen askeleesi tulee olla asiakasanalytiikka.

Liity edelläkävijöiden joukkoon

TOP 7 suosituinta käyttökohdetta

Miten Kiva Customer toimii?

Tunnista potentiaalisimmat kasvun ja lisämyynnin mahdollisuudet sekä osa-alueet, joihin asiakkaasi ovat tyytymättömiä.

Kiva Customer on helppokäyttöinen ja täysin automatisoitu digitaalinen asiakaskyselyalusta, jonka analytiikka ei jätä arvailujen varaan!

Luo koko asiakaskannallesi tai vaikka asiakkaittain, palvelualueittain tai toimipisteittäin omat automatisoidut kyselypolut. Kyselypoluilla voit luoda vaikka koko vuoden kyselyt kerralla valmiiksi ja pilkkoa mittaamisen halutuille ajanjaksoille, kuten: Q1 kysely, Q2 kysely ja niin edelleen.

Räätälöi hetkessä kyselyt koko asiakaskannalle tai kohdennetusti tietyille asiakasryhmille. Voit räätälöidä Kiva Customerin kyselyiden sisällön täysin toivedesi mukaisesti. Lisäksi markkinoiden suurin kysymyspankkimme auttaa sinua kyselyiden laatimisessa.

Kiva Customer -kyselyt voidaan liittää osaksi eri automaatioprosesseja, kuten sähköposteihin ja tilausvahvistuksiin. Linkitettävät kyselyt voidaan kiinnittää eri toimipisteisiin tai palvelualueisiin, jolloin tulokset saadaan segmentoitua tarkasti.

Kiinnittämällä asiakaskyselyn asiakas- tai ostopolkuunne saat hyödyllistä tietoa liiketoiminnan kehittämiseen.

Rakentamalla kyselyn ja tarkat tavoitteet liiketoimintojesi kuten toimitusketjun, myynnin tai tuotekehityksen parantamiselle, pystyt nopeasti keräämään toimintaa ohjaavaa tietoa asiakaslähtöisesti ja tunnistamaan potentiaalisimmat kehityskohteet.

Saat elintärkeää tietoa miten asiakkaasi kokevat eri vaiheet kanssanne aina kaupan tekemisestä palvelun toimittamiseen ja asiakkaan ylläpitämiseen asti.

Kaikkien kyselyiden ulkoasu voidaan muokata brändisi näköiseksi.

Kiva Customerin avulla luot NPS-kyselyn alle 30 sekunnissa ja saat tulokset reaaliaikaisesti.

Kiva Customer -kyselyt voidaan lähettää monikanavaisesti.

Käytettävät toimituskanavat: SMS, sähköposti, linkitetty kysely (osana esim automaatiosähköposteja), avoimien linkkien kautta (voi jakaa esimerkiksi LinkedIn:ssä) ja QR- koodi.

Lisämyynti nykyisille asiakkaille

Kiva Customerin avulla segmentoit ja seuraat asiakkaiden kokemuksia elinkaaren eri vaiheissa. Tunnista suoraan potentiaalisimmat lisä- ja ristiinmyyntimahdollisuudet toimiala-, palvelu- tai asiakkuuskohtaisesti.

Personoi asiakaskokemus mittaamisen avulla ja linjaa lisämyynnin mahdollisuudet kasvustrategianne mukaisiksi.

Älä missaa lisämyynnin mahdollisuuksia vaan kasvata kokonaismyyntiä hyödyntämällä asiakaskyselyiden tehoa. Oikealla strategian ja työkalumme avulla saat syvemmän käsityksen asiakkaidesi nykytilasta, tarpeista ja kipupisteistä.

Näe asiakaskohtaisesti miten kukin asiakas kokee eri mitatut aihealueet. Näe helposti kaikki asiakkaat, jotka ovat esimerkiksi vihreänä lisämyynnin kohdalla ja täytä myyntipotentiaalisi.

Voit suodattaa asiakkaita eri statuksien mukaan kuten negatiivinen, neutraali ja tyytyväinen. Suodatuksen voi tehdä koko organisaation asiakkaille, toimipisteittäin, palvelualueittain tai vaikka asiakaspäälliköiden portfolioiden mukaisesti.

Tämä mahdollistaa sen, että voit esimerkiksi suodattaa kaikki asiakkaat koko organisaatiossasi mm seuraavanlaisesti: näytä kaikki asiakkaat, jotka ovat punaisella ja aihealue on palvelun laatu.

Tai näytä kaikki asiakkaat, jotka ovat viherällä ja aihealue on lisämyynti.

Asiakasvastaavien laadunvalvonta ja kehittäminen

Näe miten eri asiakkuuspäälliköiden asiakasportfoliossa menee ja kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat. Näe mitkä asiakkuudet loistavat ja mitkä olet suurimmassa riskissä menettää.

Kiva Customerin avulla varmistat, että yrityksesi tarjoamat tuotteet ja palvelut täyttävät strategianne mukaiset vaatimukset, kun saat selvän näkymän asiakasedustajistanne ja heidän asiakasportfolionsa tilanteesta, aina asiakaskohtaisesti.

Tällä tavoin varmistat myös, että asiakaspalveluhenkilökunnalla on tarvittavat taidot ja tiedot asiakkaiden laadukkaaseen palvelemiseen sekä ongelmien tehokkaaseen ratkaisemiseen.

Näe jokaisen asiakkuuspäällikön ylläpidettävänä olevan yksittäisen asiakkaan tyytyväisyys ja kokemus.

Voit tarkastella asiakkuuspäälliköiden asiakkaiden tilannetta kaikkien asiakkuuspäälliköiden mukaan tai vastaavasti vain niiden asiakkuuspäälliköiden mukaan, jotka ovat tietyissä toimipisteissä tai tietyissä palvelualueissa.

Voit antaa valitut katselu- ja toimintaoikeudet asiakkuuspäälliköille, jolloin he voivat myös itse nähdä oman asiakasportfolionsa tilanteen ja tarttua haastekohtiin nopeasti ja hyödyntää lisämyynnin mahdollisuudet paremmin.

Asiakasvaihtuvuuden ehkäiseminen ja elinkaaren pidentäminen

Automatisoimalla asiakaskyselyt asiakkaiden elinkaaren pituuden eri vaiheisiin saat automaattisesti toiminnallesi tärkeää tietoa, jonka pohjalta pystyt ohjaamaan toimenpiteitä liiketoiminta-, palvelualue-, tiimi- tai asiakkuuspäällikkökohtaisesti.

Tunnista ne asiakkaat, joihin organisaationne on syytä olla ensimmäisenä yhteydessä ja paranna asiakastyytyväisyyttä.

Asiakaselinkaarianalytiikka rakentaa asiakkaasta kysely kerrallaan elinkaarinäkymän, joka kuvaa asiakkaan kehittymistä sekä kokemusta läpi asiakaselinkaaren.

Tämä näyttää onko asiakas siirtymässä parempaan vai huonompaan suuntaan ja kuinka kauan asiakas on ollut nykyisessä tilassa. Tämä auttaa reagoimaan kehitys- ja ongelmakohtiin nopeasti ja esimerkiksi vähentämään asiakasvaihtuvuutta.

Jokainen asiakas on merkattu värikoodilla kuhunkin mitattuun aihealueeseen.

Tämän avulla voit suodattaa asiakkaita eri statuksien mukaisesti kuten negatiivinen, neutraali ja tyytyväinen. Suodatuksen voi tehdä koko organisaation asiakkaille, toimipisteittäin, palvelualueittain tai vaikka asiakaspäälliköiden portfolioiden mukaisesti.

Tämä mahdollistaa sen, että voit esimerkiksi suodattaa kaikki asiakkaat koko organisaatiossasi mm. seuraavanlaisesti: näytä kaikki asiakkaat, jotka ovat punaisella ja aihealue on palvelun laatu.

Tai näytä kaikki asiakkaat, jotka ovat viherällä ja aihealue on lisämyynti.

Voit asettaa vastausluokituksiin perustuvat hälytykset. Näiden avulla voit korjata ja parantaa toimintaasi ennakoivasti ja reaaliajassa.

Luomalla asiakaskyselyn kiinni asiakas- tai ostopolkuunne saat hyödyllistä tietoa liiketoiminnan kehittämiseen.

Rakentamalla kyselyn ja tarkat tavoitteet liiketoimintojesi kuten toimitusketjun, myynnin tai tuotekehityksen parantamiselle, pystyt nopeasti keräämään toimintaa ohjaavaa tietoa asiakaslähtöisesti ja tunnistamaan potentiaalisimmat kehityskohteet.

Saat elintärkeäää tietoa siitä, miten asiakkaasi kokevat eri vaiheet kanssanne aina kaupan tekemisestä palvelun toimittamiseen ja asiakkaan ylläpitämiseen asti.

Liiketoiminnan toimintojen kehittäminen

Suorittamalla säännöllisiä asiakaskyselyitä yrityksesi toiminnoista, asiakkuuden eri vaiheiden mukaisesti saat arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaasi kokevat teidän kanssanne toimimisen eri vaiheissa.

Rakentamalla kyselyn ja tarkat tavoitteet liiketoimintojesi kuten toimitusketjun, myynnin tai tuotekehityksen parantamiselle pystyt nopeasti kerääämään toimintaa ohjaavaa tietoa asiakaslähtöisesti ja tunnistamaan potentiaalisimmat kehityskohteet.

Saat elintärkeää tietoa siitä, miten asiakkaasi kokevat eri vaiheet kanssanne aina kaupan tekemisestä palvelun toimittamiseen ja asiakkaan ylläpitämiseen asti.

Saat tärkeää analytiikkaa mistä tahansa valitusta segmentistä kuten asiakkaat lokaatiossa X, asiakkaat palvelualue Y, asiakkaat jotka käyttävät tuotetta Z tai asikkaat joita ylläpitää asiakaspäällikkö O.

Tämä mahdollistaa syvän asiakasymmärtämisen sekä liiketoiminnan kehittämisen juuri oikeilla osa-alueilla datavetoisesti.

Asiakaskokemuksen ymmärtäminen

Ymmärrä asiakaskokemus eri liiketoiminnan palvelutarjonnan mukaisesti, toimipisteittäin tai myymälöittäin, lokaatioittain ja asiakkuuspäälliköittäin.

Rajaa tietoa yhdestä paikasta ja tuo tieto kaikkien päättävien osapuolien katseltavaksi ja hyödynnettäväksi. Luo kokonaisvaltainen ymmärrys asiakaspolustanne ja linkitä tieto yhdessä kattavan analytiikan ja palautteen kanssa parantaaksesi asiakaskokemusta.

Ymmärrä henkilöstötyytyväisyyden vaikutus asiakastyytyväisyyteen

Näe miten työntekijätyytväisyys, kokemus ja hyvinvointi vaikuttavat asiakaskokemukseen.

Ymmärrä kriittisiä tekijöitä tuottavuuden, suorituskyvyn ja pysyvyyden kannalta. Tunnistamalla tyytymättömyyden tai potentiaaliset vaihtuvuuden tekijät, voit ryhtyä ennakoiviin ja kohdennettuihin toimiin ongelmien ratkaisemiseksi.

Näe tekemisesi vaikuttavuus reaaliajassa.

Mikäli käytät Kiva Work ja Kiva Customer ratkaisua yhdessä, saat oman analytiikkanäkymän siitä miten asiakaskokemus kehittyy suhteessa henkilöstön tyytyväisydeen kehittymiseen, luoden selkeästi ymmärrettävän näkymän miten nämä kaksi osa-aluetta ovat kytköksissä toisiinsa.

Mikäli käytät Kiva Work ja Kiva Customer ratkaisuja yhdessä, voit ristiinajaa tietoa vaivattomasti kaikkien mittatujen aihealueiden kesken, lokaatioiden tai toimipisteiden välillä sekä tiimeittäin ja managereittain.

Voit esimerkiksi ristiinajaa tietoa siitä, miten uusi kannustinmalli toimipisteessä X on vaikuttanut asiakaskokemukseen kyseisessä toimipisteessä.

Täysin automatisoitu

Voit automatisoida kaikki kyselynne, raportoinnin ja saada tulokset täysin reaaliajassa.

Skaalautuva analytiikka

Dataa saadaan mistä tahansa organisaation tasosta kuten eri liiketoimintayksiköt ja palvelualueet, toimipisteet, myymälät ja asiakkuuspäälliköt.

Linkitettävät kyselyt

Linkitä avoimet kyselyt haluamiisi liiketoimintayksiköihin tai palvelualueisiin. Näin voit toimittaa kyselyitä automatisoidusti vaikka massasähköpostien välityksellä, ja tulokset kohdentuvat oikeisiin segmentteihin.

Markkinoiden suurin kysymyspankki

Voit käyttää Kiva Customerin kysymyspankkia, josta löytyy valmiita kyselyitä aina asiakaskokemuksesta lisämyynnin kartoittamiseen, tai räätälöi omasi!

Nopea käyttöönotto ja valmiit integraatiot

Käyttöönotto 1 päivässä sekä valmiit integraatiot ja connectorit suosituimpiin CRM ja ERP järjestelmiin.

Monikieliset kyselyt

Kansainvälisyys näkyy myös asiakaskyselyissä. Kiva Customerin avulla voit lähettää kyselyitä tarvitsemillasi kielillä vaikka asiakaskohtaisesti.

Kaikki tämä yhdessä ja samassa työkalussa!

Emme aio vain myydä sinulle työkalua ja kadota. Olemme täällä tukemassa sinua joka vaiheessa ja tilanteessa. Haluamme varmistaa että saat kaikki irti palvelustamme ja menestyt omassa roolissasi.

Meidän menestyksemme on asiakkaidemme menestys. Siksi tarjoamme kattavan asiakaspalvelun kaikille asiakkaillemme. Tahdomme että sinä voit keskittyä omaan osaamisalueeseen ja Kiva Work sekä Kiva Customer tuovat kohdennettua tietoa tukemaan sinua omalla alueellasi.

Kuinka tämä sitten toimii?

1

Kick Off tapaaminen

Käymme läpi tarpeenne ja tavoitteenne ja suunnittelemme yhdessä toteutusmallin, kyselyn sekä toimituspäivän.

Tarpeista riippuen voimme aloittaa kysely- ja analytiikkavuosikellon suunnittelun ja tarkastella eri toimintamalleja ja konsepteja tarkemmin.

2

Testaus ja käyttökoulutus

Testaamme kyselyn yhdessä ja koulutamme kaikki käyttäjät palveluumme, jotta pystytte hyödyntämään palvelua itsenäisesti arjessa.

Toimitamme sinulle mallin, jota voi käyttää suoraan sellaisenaan tiedottamisessa.

3

Kysely on ulkona!

Saat tulokset reaaliajassa ja valmiiksi käsitellyssä muodossa. Tuloksia on helppo ymmärtää ja niiden avulla pääset ehdottamaan todellisia toimenpiteitä ja tukemaan konkreettista kehitystä.

4

Tulosten läpikäynti asiakkuuspäällikkönne kanssa

Asiakkuuspäällikkö käy tulokset läpi yhdessä kaikkien avainhenkilöiden kanssa ja auttaa teitä suuntaamaan kehitystä eteenpäin.

5

Kehityksen eteenpänvieminen

Tulosten perusteella voimme antaa suosituksia ja teemme yhdessä jatkosuunnitteleman seuraaville kyselyille sekä analytiikan hyödyntämiselle toiminnassanne.

6

Sinä ja asiakkuus-päällikkö jatkatte yhteistä matkaa!

Asiakkuuspäällikkönne on teidän asiallanne, kuuntelee tarpeitanne ja tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa sekä toimii myös kehityskumppanina ja teknisenä tukihenkilönä.

Tässä vaiheessa aloitamme tai jatkamme vuosikellon toteuttamista.

Liity edelläkävijöiden joukkoon

Kiva Customer hinnoittelu

Alle 50 asiakasta

250€ / kuukausi

Laskutetaan kerran vuodessa

51 - 100 asiakasta

400€ / kuukausi

Laskutetaan kerran vuodessa

101 - 499 asiakasta

650€ / kuukausi

Laskutetaan kerran vuodessa

Yli 500 asiakasta

1000€ / kuukausi

Laskutetaan kerran vuodessa

Haluatko tutustua ratkaisuumme paremmin?