Kiva Work - henkilöstökyselyt ja henkilöstöanalytiikka

Liity edelläkävijöiden joukkoon

Miten Kiva Work toimii?

Käyttöönotto 1 päivässä

1. Luo kysely

Luo räätälöity, automaatio, pulssi- tai 360-kysely joko täysin räätälöidysti tai käytä markkinoiden suurinta kysymyskirjastoa ja valmiita kyselymalleja. Lähetä kysely monikanavaisesti ja monikielisesti.

2. Saa tulokset reaaliaikaisesti

Saat tulokset valmiiksi prosessoidussa muodossa, sisältäen ehdotukset toimenpiteille. Raportointi valituille henkilöille tapahtuu myös automatisoidusti.

3. Tulosten läpikäynti & kehitys

Nyt tiedät miten kehittää vaadittavia osa-alueita. Voit aloittaa datavetoisten kehitystoimenpiteiden toteuttamisen ja seurata niiden vaikutusta automatisoidusti.

Kaikki mitä tarvitset menestyäksesi henkilöstöanalytiikan kanssa

Kiva Work kyselyt

Monipuoliset kyselytyökalumme varmistavat, että sinulla on työkalut kunnossa kaikkiin eri suuriin tai pieniin kyselytarpeisiin.

Luo koko organisaatiolle tai vaikka tiimeittäin omat automatisoidut kyselypolut. Kyselypoluilla voit luoda vaikka koko vuoden kyselyt kerralla valmiiksi ja pilkkoa mittaamisen halutuille ajanjaksoille, kuten: Q1 kysely, Q2 kysely ja niin edelleen.

Räätälöi hetkessä yritys, tiimi tai osasto kohtaiset kyselyt, jotta kysyt merkityksellisiä asioita. Voit räätälöidä Kiva Workin kyselyiden sisällön täysin toivedesi mukaisesti. Lisäksi markkinoiden suurin kysymyspankkimme auttaa sinua kyselyiden laatimisessa.

Tee vaivattomasti pulssikyselyitä haluamistasi aihealueista Kiva Workin avulla.

Kiva Workin avulla luot eNPS kyselyn alle 30 sekunnissa ja saat tulokset reaaliaikaisesti.

Voit luoda rajattomasti tiimikohtaisia kyselyitä samanaikaisesti.

Kiva Workin kyselyt voidaan lähettää millä tahansa kielellä työntekijäkohtaisesti. Valmiita eri kieliä Kiva Workissa on 9: Suomi, Englanti, Saksa, Viro, Ruotsi, Ranska, Portugali, Venäjä, Latvia ja Espanja.

Voit myös luoda kyselyitä muilla kun yllämainituilla kielillä.

Kiva Work kyselyt voidaan lähettää monikanavaisesti. Esimerkiksi tuotannon työntekijöille SMS kyselyt voivat olla paras vaihtoehto, kun taas hallinnon henkilöstölle Teams kanava.

Käytettävät toimituskanavat: SMS, sähköposti, Slack, Microsoft Teams, yleislinkki / QR koodi, tuntikirjaus järjestelmät- ja työajanseuranta järjestelmät kuten Nepton.

 

Automatisoi kyselyiden muistutukset valmiiksi ja anna Kiva Workin pitää huolta siitä, että vastaamatta jättäneet työntekijät saavat muistutuksen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Skaalautuva analytiikka

Kiva Workin skaalautuva analytiikka varmistaa, että saat relevantin tiedon halutuista organisaation tasoista.

Saa henkilöstöanalytiikkaa mistä tahansa organisaatiosi tasosta, esimerkiksi: yhtiöittäin, toimipisteittäin / lokaatioittain, osastottain, tiimeittäin ja yksilötasolla. Kiva Work analytiikka on skaalautuva, eli analytiikan tasot voidaan määritellä organisaatiosi kokoluokan mukaan.

Organisaatiotason analytiikalla näet nopeasti miten koko organisaation henkilöstö voi, kaikilla aihealueilla.

Organisaatiotason analytiikka visualisoi sinulle kaikkien toimipisteiden, lokaatioiden, tiimien, esihenkilöiden ja aihealueiden tilanteen, tarjoten selkeän näkymän koko organisaation nykytilanteesta ja suunnasta.

Lokaatiotason analytiikka näyttää miten esimerkiksi eri toimipisteillä tai myymälöillä menee.

Tiimitason analytiikka auttaa sinua tunnistamaan tiimien yksilöllisiä tarpeita ja ohjaamaan kehitystoimenpiteet oikeisiin paikkoihin.

 

Yksilötason analytiikka luo jokaisesta työntekijästä anonyymin profiiliraportin, joka kuvastaa tarkasti työntekijän tilannetta sekä kehitystä mitattavilla aihealueilla ja rakentaa työntekijästä kysely kerrallaan elinkaari näkymän.

Yksilötason analytiikka näyttää onko työntekijä siirtymässä parempaan tai huonompaan suuntaan ja, että kuinka kauan työntekijä on ollut nykyisessä tilassa. Tämä auttaa reagoimaan kehitys- ja ongelmakohtiin nopeasti.

Yksilötason analytiikka & HR Desk

Kiva Work luo jokaisesta työntekijästä anonyymin profiiliraportin ja elinkaaren. Kiva Workin HR Deskin avulla voit ottaa yhteyttä ja keskustella työntekijän kanssa täysin anonyymisti

Voit suodattaa työntekijöitä eri statuksien mukaan kuten; negatiivinen, neutraali ja tyytyväinen. Suodatuksen voi tehdä tiimeittäin, osastoittain tai vaikka koko organisaation henkilöstön mukaan.

Tämä mahdollistaa sen, että voit esimerkiksi suodattaa kaikki työntekijät koko organisaatiossasi mm seuraavanlaisesti -> näytä kaikki työntekijät, jotka ovat punaisella ja aihealue sitoutuneisuus.

Yksilötason analytiikka luo jokaisesta työntekijästä anonyymin profiiliraportin, joka kuvastaa tarkasti työntekijän tilannetta sekä kehitystä mitattavilla aihealueilla ja rakentaa työntekijästä kysely kerrallaan elinkaari näkymän. Anonyymi profiiliraportti näyttää myös miten työntekijä voi suhteessa muuhun tiimiin, osastoon tai koko organisaatioon.

Yksilötason analytiikka rakentaa työntekijästä kysely kerrallaan elinkaari näkymän, joka kuvaa työntekijän suuntaa organisaatiossanne.

Yksilötason analytiikka näyttää onko työntekijä siirtymässä parempaan tai huonompaan suuntaan ja, että kuinka kauan työntekijä on ollut nykyisessä tilassa. Tämä auttaa reagoimaan kehitys- ja ongelmakohtiin nopeasti ja esimerkiksi vähentämään vaihtuvuusriskiä.

Kiva Workin Heatmap piste näkymän avulla voit ottaa yhteyttä ja keskustella työntekijän kanssa täysin anonyymisti, luoden turvallisen kanavan keskustelun jatkamiselle ja mahdollisten akuuttien haasteiden ennaltaehkäisemiseksi.

AI-pohjainen tekstianalyysi & kehityskartta

AI-pohjainen analysointi näyttää tulosten perusteella kunkin aihealueen kehityskartalla ja lokeroi nämä kolmeen selkeästi tunnistettavaan osa-alueeseen: Seuraa tilannetta, Tutki tilannetta ja Juhli onnistumisia.

Tekstianalyysi auttaa analysoimaan sekä organisoimaan niin pienen kuin suurenkin palautemäärän selkeisiin kategorioihin.

Tekstianalyysi kategoriosoi palautteet automaattisesti tiimeittäin, sinulle selkeään muotoon.

Kehityskartta auttaa sinua ymmärtämään mihin osa-alueisiin kyselyn perusteella suositellaan keskittyvän. Kehityskartta luo selkeän ja visuaalisen tavan tulkita, niin koko organisaation kehityskohteita kuin myös onnistumisia.

Esihenkilönäkymät

Voit jakaa esihenkilöille pääsyn alustaan esimerkiksi omien tiimien näkymiin, jotta esihenkilöt voivat johtaa tiimiänsä paremman tiedon valossa. Esihenkilöille voidaan myös antaa valittuja toimintaoikeuksia mm. kyselyiden tekemiseen ja anonyymiin keskustelukanavaan.

Tehtävienhallinta

Kiva Workin tehtävienhallinnan avulla viet henkilöstökyselyiden tulokset konkreettisiksi käytännön toimenpiteiksi, yhdessä esihenkilöiden ja johdon kanssa. Voit luoda ja jakaa tehtäviä esihenkilöille sekä tiimeille ja seurata näiden edistymistä tavoitteiden mukaisesti.

Voit luoda kevyitä tai vastaavasti suurempia tehtäväkokonaisuuksia, hyödyntäen tehtävälista toiminnallisuuksia.

Markkinoiden suurin kysymyspankki

Hyödynnä satoja eri valmiita kysymyksiä ja kysymyspaketteja eri tarkoituksiin, jotka ovat suunniteltu yhdessä eri HR organisaatioiden kanssa, tai luo täysin omasi.

Voit käyttää Kiva Work kysymyspankkia, josta löytyy valmiita kyselyitä aina johtamisesta – työtyytyväisyyteen, tai luo täysin omasi!

Kaikki kysymykset ja kysymyspaketit on luotu yhdessä eri HR organisaatioiden ja HR johtajien kanssa.

Kansainvälisyys näkyy myös henkilöstökyselyissä. Kiva Workin avulla voit lähettää kyselyitä työntekijäkohtaisesti eri kielillä.

Yhdistä talousluvut

Yhdistä talousluvut sekä henkilöstökyselyiden analaytiikka hetkessä liiketoiminnan syvemmäksi ymmärrykseksi.

Kehityksen seuranta & benchmarking

Kehityksen seuraaminen auttaa maksimoimaan arvoa ja validoimaan kehitystoimenpiteiden onnistumista.

Trendianalyysi näyttä sinulle mihin suuntaan olette menossa ja miltä historia näyttää suhteessa nykyhetkeen.

Trendianalyysi päivittyy aina automaattisesti toteutettujen kyselyiden mukaan ja näyttää yhtiönne suunnan suhteessa aikaan ja toteutettuihin kyselyihin. 

Trendianalyysi näkyy myös lokaatioiden ja tiimien omilla sivuilla automaattisesti, joten näihin voit myös näppärästi sukeltaa sisään.

Benchmarking analyyseilla voit helposti verrata kehitystä eri tiimien tai toimipisteiden kesken.

Benchmarking analyysin avulla voit verrata toteutettuja kyselyitä keskenään ja toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Näkymä havainnollistaa miten kehitys on edennyt eri tiimeissä ja miten eri tiimien työntekijät ovat kehityksen kokeneet. Tulos auttaa myös tulkitsemaan eri esihenkilöiden eroavaisuuksia.

Kehityksen seuraamista voidaan tehdä Kiva Workissa aina koko yhtiö tasolla, kuin myös esihenkilö, tiimi ja lokaatio kohtaisesti. Kehityksen seuranta näyttää kehityksen kulun kehitys viivana toteutettujen kyselyiden mukaan.

Automatisoitu & jaettu raportointi

Tehosta tiedonkulkua ketterällä ja selkeällä raportoinnilla. Kattavat automatisoidut raportit tukevat strategista päätöksentekoa ja auttavat pysymään ajantasalla reaaliaikaisesti henkilöstön tilanteesta.

Esihenkilöraportit ketterään kehittämiseen ja tuloksista -> toimintaan ohjaamiseen.

Voit hyödyntää Kiva Workin automatisoituja esihenkilöraportteja tai vastavuoroisesti rakentaa ja lähettää esihenkilöille omien tiimien raportit.

Voit myös antaa esihenkilölle pääsyn raportointityökaluun, jolloin he voivat itse työstää oman tiiminsä tuloksia ja raportteja.

Automatisoidut raportit tulevat valituille henkilöille heti kyselyn päätyttyä.

Voit jakaa raportteja kätevästi suoraan raportointityökalun kautta mm; muille jotka ovat Kiva Work järjestelmässä tai käyttämällä valittujen henkilöiden sähköposteja.

Voit halutessasi luoda täysin omia raportteja omilla suodattimillasi ja jakaa raportin nopeasti haluamillesi henkilöille. Voit luoda raportteja rajattomasti aina koko organisaation kattavista tuloksista -> tiimikohtaisiin. Lisäksi raportointityökalulla voit tehdä eri vertailuraportteja tiimien, osastojen, lokaatioiden tai vaikka yhtiöiden kesken.

Ymmärrä henkilöstötyytyväisyyden vaikutus asiakastyytyväisyyteen

Näe miten työntekijätyytväisyys, kokemus ja hyvinvointi vaikuttavat asiakaskokemukseen.

Ymmärrä kriittisiä tekijöitä tuottavuuden, suorituskyvyn ja pysyvyyden kannalta. Tunnistamalla tyytymättömyyden tai potentiaaliset vaihtuvuuden tekijät, voit ryhtyä ennakoiviin ja kohdennettuihin toimiin ongelmien ratkaisemiseksi.

Näe tekemisesi vaikuttavuus reaaliajassa.

Mikäli käytät Kiva Work ja Kiva Customer ratkaisua yhdessä, saat oman analytiikkanäkymän siitä miten asiakaskokemus kehittyy suhteessa henkilöstön tyytyväisydeen kehittymiseen, luoden selkeästi ymmärrettävän näkymän miten nämä kaksi osa-aluetta ovat kytköksissä toisiinsa.

Mikäli käytät Kiva Work ja Kiva Customer ratkaisua yhdessä, voit ristiinajaa tietoa vaivattomasti kaikkien mittatujen aihealueiden kesken, lokaatioiden / toimipisteiden välillä sekä tiimeittäin ja managereittain.

Voit esimerkiksi ristiinajaa tietoa, että miten uusi kannustinmalli toimipisteessä X on vaikuttanut asiakaskokemukseen toimipisteessä X.

Yhdistä HR järjestelmään ja organisaatiosi työkaluihin

Kiva Work tarjoaa suoria integraatioita kaikista suosituimpiin HR, työajanseuranta ja ERP järjestelmiin kuten: Sympa, Nepton, Likeit, Mepco, Sap Successfactors, Workday, Visma Public, Kiho, Microsoft Teams ja Slack.

Palvelussamme on myös avoimet rajapinnat, joka mahdollistaa helpon yhdistämisen myös muihin järjestelmiin.

Monikielisyys

Kansainvälisyys näkyy myös henkilöstökyselyissä. Kiva Workin avulla voit lähettää kyselyitä työntekijäkohtaisesti eri kielillä.

Hälytykset

Voit asettaa vastausluokituksiin perustuvat hälytykset. Näiden avulla voit korjata ja parantaa toimintaasi ennakoivasti ja reaaliajassa.

Kyselyt brändisi näköisesti

Kaikkien kyselyiden ulkoasu voidaan muokata brändisi näköiseksi.

Haluatko tutustua ratkaisuumme paremmin?