Mikä rooli johdolla, esihenkilöillä, HR:llä ja työntekijöillä on työtyytyväisyyden kehittämisessä?

Henkilöstön tyytyväisyys vaikuttaa suoraan yrityksen pitovoimaan ja tuottavuuteen, joten sen parantamiseen tulisi osallistua koko organisaation. Alla on joitain tapoja, joilla vastuuta tyytyväisyyden ylläpitoon ja parantamiseen voidaan jaotella.

Johto

Johto on vastuussa yrityksen strategisista päätöksistä, jotka vaikuttavat henkilöstöön. Heidän tulisi sitoutua vaalimaan ja parantamaan henkilöstötyytyväisyyttä ja luoda selkeät tavoitteet ja suunnitelmat sen kehittämiseksi. Johto myös johtaa työpaikan kulttuuria ja vastaa sen luomisesta.

Esihenkilöt

Esihenkilöt ovat lähimpänä henkilöstöä ja yksilöitä. Lähijohtamisella on merkittävä rooli tiimien työtyytyväisyyteen.  Esihenkilöiden tulisi luoda kannustava ja tukeva ympäristö, joka rohkaisee henkilöstöä kehittymään ja kasvamaan. Esihenkilön rooliin kuuluu myös tukea työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä ja varmistaa oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelu.

HR

HR osallistuu suoraan henkilöstön hallintaan ja kehitykseen. He voivat auttaa parantamaan henkilöstötyytyväisyyttä tarjoamalla kehitysmahdollisuuksia, urapolkuja, kouluttamalla ja tukemalla johtajia sekä luomalla hyviä työtyytyväisyyttä tukevia prosesseja. 

Henkilöstössä jokaisella yksilöllä on myös vastuu hyvän ilmapiirin ylläpitämisessä ja kehittämisestä. Omalla käyttäytymisellä ja toiminnalla on merkitystä työpaikan henkeen Kaikki voivat olla aktiivisia oman kehityksensä suhteen ja antaa palautetta esimiehille ja HR:lle siitä, miten heidän työolojaan voidaan parantaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että henkilöstön tyytyväisyyden ylläpito ja kehittäminen on organisaatiossa  laajalle levinnyt vastuu, joka vaatii yhteistyötä ja sitoutumista kaikilta tasoilta. Jokaisen osaston, tiimin, esihenkilön ja yksilön tulee tehdä oma osuutensa, jotta kaikilla olisi hyvä olla töissä.   

Käyttöönotto 1 päivässä

1. Luo kysely

Luo automaatio, pulssi- tai 360-kysely joko täysin räätälöidysti tai käytä markkinoiden suurinta kysymyskirjastoa ja valmiita kyselymalleja. Lähetä kysely monikanavaisesti ja tarvittaessa monikielisesti.

2. Saa tulokset reaaliaikaisesti

Saat tulokset valmiiksi prosessoidussa muodossa, sisältäen ehdotukset toimenpiteille. Raportointi valituille henkilöille tapahtuu myös automatisoidusti.

3. Tulosten läpikäynti & kehitys

Nyt tiedät miten kehittää vaadittavia osa-alueita. Voit aloittaa datavetoisten kehitystoimenpiteiden toteuttamisen ja seurata niiden vaikutusta automatisoidusti.

Haluatko tutustua ratkaisuumme paremmin?