Miksi henkilöstömittaamisessa käytetään automaatioita ja mitä nämä mahdollistavat?

Henkilöstökyselyt koetaan usein raskaina toteuttaa ja tästä on tullut syy olla tekemättä niitä. Hyödyntämällä Kiva Workin automaatiota, voidaan säästään merkittävästi HR-osaston työaikaa ja toteuttaa huomattavasti fiksumpia kyselyitä.  

Miksi henkilöstömittaamisessa käytetään automaatioita ja mitä nämä mahdollistavat

Automatisoitu kyselypolku

Sen sijaan, että kysyt kaikilta kaikkea ja teet perinteisiä suuria henkilöstökyselyitä, automaation avulla voit rakentaa teemakohtaisia, lyhyitä sekä ytimekkäitä kyselyitä. Voit rakentaa, vaikka koko vuoden kyselyt valmiiksi yhdellä kerralla ja ajoittaa kyselyt haluamiisi ajanjaksoihin. Automaatiokyselyitä voit toteuttaa koko henkilöstölle tai vaikka eri tiimeille omia automaatiokyselyitä. Katso alapuolella oleva kuvaesimerkki, miksi automaatiokyselyitä kannattaa rakentaa ja mitkä ovat tämän hyötyjä, kun pilkot mittaamista automaation avulla.

Automaatioiden käyttö ajastamisessa

Automaatioiden käyttö ajastamisessa mahdollistaa kyselyiden suunnittelun ja toteutuksen tehokkaan hallinnan.  

Automaation käyttö mahdollistaa myös useiden eri kyselyjen samanaikaisen ajastamisen, jolloin organisaation henkilöstö voi vastata eri kyselyihin eri aikoina ja johtajat voivat työstään omia raportteja toisistaan riippumatta.  

Ajastetut kyselyt ja automaatiot lähettää sähköpostimuistutuksia vastaamattomille vastaajille, mikä lisää vastausprosenttia ja vähentää kyselyn toteuttamisen aiheuttamaa hallinnollista taakkaa. 

Lisäksi ajastamisella voidaan varmistaa, että kyselyt lähetetään oikeille henkilöille oikeaan aikaan, mikä parantaa vastausten määrää ja laatua.  Ajastaminen myös varmistaa vastausten olemisen ajan tasalla. Vastausten kerääminen voidaan suunnitella siten, että kyselyn vastausaika suljetaan automaattisesti halutun ajan kuluttua, esimerkiksi Kick Off tilaisuuden jälkeisenä päivänä. 

Myös raportointi on automatisoitavissa

Kukin esihenkilö ja esim. liiketoimintajohtaja saa omat raporttinsa suoraan ilman manuaalista työtä, vapauttaa se kaikkien aikaa tärkeämpään eli tulosten analysointiin ja läpikäyntiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että henkilöstökyselyissä automaation käyttö ajastamisessa mahdollistaa kyselyiden suunnittelun ja toteutuksen tehokkaan hallinnan, parantaa vastausprosenttia ja vastausten laatua sekä helpottaa henkilöstön aikataulujen koordinointia.  

Automaattiset raportit eri sidosryhmille säästää suoraan HR:n työaikaa ja delegoi vastuun tulosten läpikäynnistä esihenkilöille ja liiketoimintojen johtajille.  

Käyttöönotto 1 päivässä

1. Luo kysely

Luo automaatio, pulssi- tai 360-kysely joko täysin räätälöidysti tai käytä markkinoiden suurinta kysymyskirjastoa ja valmiita kyselymalleja. Lähetä kysely monikanavaisesti ja tarvittaessa monikielisesti.

2. Saa tulokset reaaliaikaisesti

Saat tulokset valmiiksi prosessoidussa muodossa, sisältäen ehdotukset toimenpiteille. Raportointi valituille henkilöille tapahtuu myös automatisoidusti.

3. Tulosten läpikäynti & kehitys

Nyt tiedät miten kehittää vaadittavia osa-alueita. Voit aloittaa datavetoisten kehitystoimenpiteiden toteuttamisen ja seurata niiden vaikutusta automatisoidusti.

Haluatko tutustua ratkaisuumme paremmin?