Mitä Heatmap pisteet mahdollistavat? Ymmärrä yksilöitä tavalla jota ei ennen ole nähty!

kuvat-04

Kiva Work analytiikka tarjoaa ainutlaatuisen Heatmap piste näkymän.

Heatmap pisteet auttavat organisaatioita tunnistamaan nopeasti ne aihealueet, joissa on eniten huolenaiheita ja näyttämään missä kohdissa parannuksia tarvitaan eniten. Tämä auttaa organisaatiota keskittymään tärkeimpiin ongelmiin ja kehittämään toimintoja, joilla voidaan parantaa työskentelyolosuhteita ja henkilöstön tyytyväisyyttä. 

Heatmap piste toiminnallisuus rakennettiin selkeästä tarpeesta henkilöstöjohtajien ja esihenkilöiden suunnalta. 1) Miten voimme nähdä kaikki työntekijät, jotka kokevat esimerkiksi työtyytyväisyyden heikoksi ja 2) miten voisimme kyselyiden avulla saada vielä yhden konkreettisen askeleen eteenpäin asioiden kehittämiseksi?

Mikä on Heatmap piste-näkymä?

Heatmap piste-näkymä on ainoa markkinoilla oleva ratkaisu, joka näyttää tuloksia työntekijöiden yksilötasolla, kuitenkin säilyttäen anonymiteetin. Heatmap piste näkymä näyttää jokaisen työntekijän väripallona, joka kuvaa miten työntekijä kokee kunkin mitatun aihealueen. Heatmap piste-näkymä luo jokaisesta työntekijästä anonyymin profiiliraportin ja elinkaaren. Heatmap-piste HR Deskin avulla voit ottaa yhteyttä ja keskustella työntekijän kanssa täysin anonyymisti. Työntekijä on automaattisesti linkitetty oman tiiminsä sisälle. 

Heatmap piste näkymä koostuu neljästä avain toiminnallisuudesta: 

Voit suodattaa työntekijöitä eri statuksien mukaan kuten; negatiivinen, neutraali ja tyytyväinen. Suodatuksen voi tehdä tiimeittäin, osastoittain tai vaikka koko organisaation henkilöstön mukaan.

Tämä mahdollistaa sen, että voit esimerkiksi suodattaa kaikki työntekijät koko organisaatiossasi mm seuraavanlaisesti -> näytä kaikki työntekijät, jotka ovat punaisella ja aihealue sitoutuneisuus.

Yksilötason analytiikka luo jokaisesta työntekijästä anonyymin profiiliraportin, joka kuvastaa tarkasti työntekijän tilannetta sekä kehitystä mitattavilla aihealueilla ja rakentaa työntekijästä kysely kerrallaan elinkaari näkymän. Anonyymi profiiliraportti näyttää myös miten työntekijä voi suhteessa muuhun tiimiin, osastoon tai koko organisaatioon.

Yksilötason analytiikka rakentaa työntekijästä kysely kerrallaan elinkaari näkymän, joka kuvaa työntekijän suuntaa organisaatiossanne.

Yksilötason analytiikka näyttää onko työntekijä siirtymässä parempaan tai huonompaan suuntaan ja, että kuinka kauan työntekijä on ollut nykyisessä tilassa. Tämä auttaa reagoimaan kehitys- ja ongelmakohtiin nopeasti ja esimerkiksi vähentämään vaihtuvuusriskiä.

Kiva Workin Heatmap piste näkymän avulla voit ottaa yhteyttä ja keskustella työntekijän kanssa täysin anonyymisti, luoden turvallisen kanavan keskustelun jatkamiselle ja mahdollisten akuuttien haasteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Heatmap piste-näkymä on myös erittäin hyödyllinen seuraavista syistä

1 - Mahdollistaa vertailun

Heatmap piste-näkymä mahdollistaa myös vastausten vertailun eri ryhmien välillä, kuten eri osastoilla tai eri työntekijäryhmissä. Tämä auttaa organisaatiota tunnistamaan mahdollisia ongelmia, jotka ehkä vaikuttavat eri ryhmiin eri tavalla. Voit siis esimerkiksi suodattaa ja nähdä miten eri lokaatioissa, toimipisteissä, osastoissa, tiimeissä ja eri esihenkilöiden työntekijöillä menee ja saada tarkan sekä visuaalisen analyysin tilanteesta. 

2 - Helppo tulkita

Heatmap piste-näkymä on helppo tulkita. Värien käyttäminen auttaa erottamaan vastausten eri arvot ja mahdollistaa nopean ja helpon analysoinnin. 

3 - Tunnista trendejä

Heatmap piste-näkymän avulla on helppo tunnistaa vastausten trendejä ja havaita, missä kysymyksissä on eniten huolenaiheita. Tämä auttaa organisaatiota keskittymään niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä henkilöstön hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden kannalta.

4 - Visuaalinen esitys

Heatmap piste-näkymä on visuaalisesti houkutteleva ja voi motivoida henkilöstöä osallistumaan kyselyihin ja sitoutumaan parannustoimenpiteisiin. Visuaalinen esitys tekee tuloksista helpommin ymmärrettäviä ja voi auttaa henkilöstöä tuntemaan, että heidän mielipiteensä ja huolenaiheensa otetaan vakavasti. Selkeä ja helppo esitystapa edistää myös suuresti esihenkilöiden osallistamista tuloksien läpikäynnissä sekä itsenäisessä kehittämisessä. 

Braleva Kiinteistöpalvelut

”Kiva Workin Heatmapien kautta saimme ihan uudenlaisen katsauksen henkilöstön tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin kokonaiskuvaan yhdellä silmäyksellä, mutta myös huomattavasti aiempaa tarkemman kurkistuksen tiimi- ja yksilötasolle. Turha tulkitseminen ja arvailu voivat jäädä nyt historiaan.”

Janita Koskiluoma | Henkilöstöjohtaja

1. Luo kysely

Luo automaatio, pulssi- tai 360-kysely joko täysin räätälöidysti tai käytä markkinoiden suurinta kysymyskirjastoa ja valmiita kyselymalleja. Lähetä kysely monikanavaisesti ja tarvittaessa monikielisesti.

2. Saa tulokset reaaliaikaisesti

Saat tulokset valmiiksi prosessoidussa muodossa, sisältäen ehdotukset toimenpiteille. Raportointi valituille henkilöille tapahtuu myös automatisoidusti.

3. Tulosten läpikäynti & kehitys

Nyt tiedät miten kehittää vaadittavia osa-alueita. Voit aloittaa datavetoisten kehitystoimenpiteiden toteuttamisen ja seurata niiden vaikutusta automatisoidusti.

Haluatko tutustua ratkaisuumme paremmin?