Miten välttää uupumista työpaikoilla?

Työuupumus on yleinen haaste nykypäivän työpaikoilla, ja HR-osaston rooli on keskeinen sen ehkäisemisessä ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Tässä jaamme muutamia ajatuksia siitä, miten HR voi auttaa vähentämään työuupumuksen riskiä ja edistämään positiivista työilmapiiriä. 

Miten välttää uupumista työpaikalla

Kartoita tilanne ja tunnista riskit

Ennen sitä HR-osasto ei voi ryhtyä toimiin työuupumuksen ehkäisemiseksi. On tietenkin tärkeää selvittää, missä tilanteessa organisaatio sillä hetkellä on. Henkilöstökyselyiden ja avointen palautteiden avulla saadaan tietoa siitä, kuinka työntekijät kokevat työnsä ja mitkä asiat aiheuttavat heille stressiä. Tämän tiedon avulla HR voi tunnistaa riskialueet ja keskittyä niihin, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Oma-aloitteinen kyky huolehtia omasta jaksamisesta

Tue työntekijöiden oma-aloitteista kykyä huolehtia omasta jaksamisesta. Hyvä työnantaja tarjoaa työntekijöille välineitä, jotka auttavat heitä hallitsemaan stressiä ja ehkäisemään uupumusta. Tämä voi sisältää esimerkiksi koulutusta itsensä johtamisesta, stressinhallintatekniikoista ja mielen hyvinvoinnin palveluita työterveyshuollon piirissä. Tätä voidaan toteuttaa mm. verkkokursseja ja oppimisympäristöjä hyödyntämällä, joiden kärkikaastista löytyy myös Suomalainen ratkaisu: Saarni Learning Priima oppimisympäristö.

Tarjoa tukea varhaisessa vaiheessa

Jos uupumista alkaa ilmetä on työnantajan velvoite tukea työntekijöitä, jotka kärsivät työuupumuksesta. Tämä voi sisältää terveyspalveluiden järjestämisen lisäksi töiden uudelleen järjestelyä ja roolin tarkastelua. Yritys voi myös tarjota työntekijöille mahdollisuuden tehdä joustavasti töitä tai ottaa palkatonta lomaa, jos sellainen auttaa uupunutta palautumaan ja palaamaan töihin nopeammin.

Avoin kommunikaatio

Avoin kommunikaatio johdon ja henkilöstön välillä on paras estolääkitys uupumukselle. Kun työntekijät voivat kertoa huolistaan tai ongelmistaan, joita heillä on työssään voi HR osasto tai tiimin esihenkilö auttaa ratkaisujen löytämisessä.

Psykologinen turvallisuus

Psykologinen turvallisuus työpaikalla suojelee uupumukselta. Jos työntekijä uskaltaa pyytää apua, ei pelkää epäonnitumista ja uskaltaa ilmaista mielipiteensä rohkenee hän myös ilmaisemaan huolensa jaksamisesta.

Edistä työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Tämä voi sisältää esimerkiksi joustavat työajat ja etätyö tai hybridimalli sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Ylitöiden seuraaminen on johdon tehtävä ja liiallisiin ylitöihin tulee puuttua.

Kokeile Kiva Work henkilöstökysely- ja analytiikkapalvelua, joka auttaa organisaatioita ehkäisemään työuupumusta ja kehittämään työhyvinvointia. Palvelumme avulla voit tunnistaa riskitekijät ja voit selkeästi kehittää toimintatapoja, joilla parannat henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista.

Älä anna työuupumuksen vaikuttaa organisaatiosi talouteen ja henkilöstön hyvinvointiin!

Käyttöönotto 1 päivässä

1. Luo kysely

Luo automaatio, pulssi- tai 360-kysely joko täysin räätälöidysti tai käytä markkinoiden suurinta kysymyskirjastoa ja valmiita kyselymalleja. Lähetä kysely monikanavaisesti ja tarvittaessa monikielisesti.

2. Saa tulokset reaaliaikaisesti

Saat tulokset valmiiksi prosessoidussa muodossa, sisältäen ehdotukset toimenpiteille. Raportointi valituille henkilöille tapahtuu myös automatisoidusti.

3. Tulosten läpikäynti & kehitys

Nyt tiedät miten kehittää vaadittavia osa-alueita. Voit aloittaa datavetoisten kehitystoimenpiteiden toteuttamisen ja seurata niiden vaikutusta automatisoidusti.

Haluatko tutustua ratkaisuumme paremmin?