Kiva Work - palvelu on nyt käytettävissä Nepton palvelussa🚀

➡️ Henkilöstökokemusta voi jatkossa kehittää suoraan Neptonissa, kun Kiva Work -palvelu liitetään osaksi Neptonia lauantaina 7.10.2023. Neptonin ja Kiva Workin avulla henkilöstökokemuksen hallinta on paljon helpompaa! ⬅️

Lue kattava ja käytännönläheinen oppaamme henkilöstökyselyn tuloksien hyödyntämiseen yrityksessäsi. 

Oppassa kerromme tarkasti mm. miten tuloksia kannattaa tulkita, miten muutat tulokset konkreettisiksi kehitystoimenpiteiksi, aina kehitystoimenpiteiden raportoimiseen asti.

Lataa omasi ilmaiseksi nyt!

 

Yhteistyössä: Walk The Talk Oy & Ahonen Partners
Kesto: 7 minuuttia

Yhteistyössä: Walk The Talk Oy & Ahonen Partners
Kesto: 8 minuuttia

Henkilöstökyselyiden tulokset ovat luotettavia vain, jos niiden vastausprosentti on riittävän korkea. Tässä muutama vinkki, joilla saadaan tunnetusti enemmän vastauksia.

Haluamme jakaa kanssasi joitain vinkkejä siitä, miten voit kehittää työntekijöidesi työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta. Tiedämme, että nämä ovat tärkeitä tavoitteita kaikille organisaatioille, ja haluamme auttaa sinua saavuttamaan ne.

Tämä on yksi yleisimmistä asioista, jota meiltä kysytään. Lue artikkelistamme vastaus tähän monia askarruttavaan kysymykseen.

Eri henkilöstöryhmät tekevät usein hyvin erilaista työtä; on suorittavaa työtä, etätyötä ja esim. erikoisasiantuntijan tehtäviä. Siksi on eri tiimeiltä ja osastoilta on tärkeää kysyä erilaisia kysymyksiä.

Henkilöstökyselyt koetaan usein raskaina toteuttaa ja tästä on tullut syy olla tekemättä niitä. Hyödyntämällä Kiva Workin automaatiota, voidaan säästään merkittävästi HR-osaston työaikaa ja toteuttaa huomattavasti fiksumpia kyselyitä.

Henkilöstön tyytyväisyys vaikuttaa suoraan yrityksen pitovoimaan ja tuottavuuteen, joten koko organisaation tulisi osallistua sen parantamiseen. Olemme listanneet artikkelissamme tapoja, joilla voidaan jaotella vastuuta tyytyväisyyden ylläpitoon ja parantamiseen.

Työuupumus on yleinen haaste työpaikoilla, ja HR-osastolla on keskeinen rooli sen ehkäisemisessä ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Tässä artikkelissa jaamme muutamia ajatuksia siitä, miten HR voi auttaa vähentämään työuupumuksen riskiä ja edistämään positiivista työilmapiiriä.

Oppiminen osana työhyvinvointia
Priima x Kiva Work

Kyvykkyys on yksi kolmesta psykologisesta tarpeesta, joilla voidaan vaikuttaa työntekijöiden viihtyvyyteen ja työpaikan pitokykyyn. Itseohjautuvassa työelämässä hallinnan tunne on tärkeää ja siinä oma osaaminen ja uuden oppiminen on isossa roolissa. Tule verkkotapahtumaamme kuulemaan aiheesta lisää.

Henkilöstöanalytiikan käyttö on lähtenyt viime vuosina vahvaan kasvuun ja merkittävä osa toimijoista käyttää niitä omassa arkipäivässään. Henkilöstökyselyiden ja analytiikan tulkintatavat kuitenkin vaihtelevat suuresti, jolloin monissa yrityksissä keskitytään helposti vähemmän keskeisiin asioihin.

Osaavista ja sitoutuneista työntekijöistä koostuva tiimi auttaa yritystäsi kasvamaan ja saamaan kilpailuetua. Vastavuoroisesti huonosti sitoutunut tiimi ja osaamaton tiimit voivat viedä liiketoimintaasi nopeasti laskukannalle. Tästä syystä henkilöstöjohtajat pyrkivät kovalla kädellä pitämään henkilöstön vaihtuvuuden alhaisena ja maksimoimaan henkilöstön sitoutuneisuutta.

Liiketoiminnan kaikki osa-alueet ovat sidoksissa henkilöstöön ja tiimit sidoksissa toisiinsa. Tämä on itsestäänselvyys ja näin ollen tulisi myös olla selvää, että henkilöstön tyytyväisyys on johdon yhteinen asia vaikka HR vastaisikin tutkimusten tai kyselyiden käyttöönotosta.

Henkilöstökyselyiden avulla yritykset voivat tunnistaa ja ymmärtää henkilöstön tarpeita, kehityskohteita ja trendejä sekä ennakoida mahdollisia riskejä. Toteutettu henkilöstökysely antaa yritykselle mahdollisuuden tarkastella työntekijöiden tyytyväisyyttä tarkasti ja valmiiksi segmentoidusti.

Tunnista potentiaalisimmat kasvun ja lisämyynnin mahdollisuudet sekä osa-alueet, joihin asiakkaasi ovat tyytymättömiä. Lue TOP 7 käyttökohdetta asiakaskyselyille ja asiakasanalytiikalle.

Haluatko tutustua ratkaisuumme paremmin?