Miten välttää uupumista työpaikoilla?

Työuupumus on yleinen haaste nykypäivän työpaikoilla, ja HR-osaston rooli on keskeinen sen ehkäisemisessä ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Tässä jaamme muutamia ajatuksia siitä, miten HR voi auttaa vähentämään työuupumuksen riskiä ja edistämään positiivista työilmapiiriä. 

Miten välttää uupumista työpaikalla

Kartoita tilanne ja tunnista riskit

Ennen sitä HR-osasto ei voi ryhtyä toimiin työuupumuksen ehkäisemiseksi. On tietenkin tärkeää selvittää, missä tilanteessa organisaatio sillä hetkellä on. Employee surveys ja avointen palautteiden avulla saadaan tietoa siitä, kuinka työntekijät kokevat työnsä and mitkä asiat aiheuttavat heille stressiä. Tämän tiedon avulla HR voi tunnistaa riskialueet and keskittyä niihin, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Oma-aloitteinen kyky huolehtia omasta jaksamisesta

Tue the needs of its employees oma-aloitteista kykyä huolehtia omasta jaksamisesta. Hyvä työnantaja tarjoaa työntekijöille välineitä, jotka auttavat heitä hallitsemaan stressiä and ehkäisemään uupumusta. Tämä voi sisältää esimerkiksi koulutusta itsensä johtamisesta, stressinhallintatekniikoista ja mielen hyvinvoinnin palveluita työterveyshuollon piirissä. Tätä voidaan toteuttaa mm. verkkokursseja ja oppimisympäristöjä hyödyntämällä, joiden kärkikaastista löytyy myös Suomalainen ratkaisu: Saarni Learning Priima oppimisympäristö.

Tarjoa tukea varhaisessa vaiheessa

Jos uupumista alkaa ilmetä on työnantajan velvoite tukea työntekijöitä, jotka kärsivät työuupumuksesta. Tämä voi sisältää terveyspalveluiden järjestämisen lisäksi töiden uudelleen järjestelyä ja roolin tarkastelua. Yritys voi myös tarjota työntekijöille to examine tehdä joustavasti töitä tai ottaa palkatonta lomaa, jos sellainen auttaa uupunutta palautumaan ja palaamaan töihin nopeammin.

Avoin kommunikaatio

Avoin kommunikaatio johdon ja henkilöstön välillä on paras estolääkitys uupumukselle. Kun työntekijät voivat kertoa huolistaan tai ongelmistaan, joita heillä on työssään voi HR osasto tai tiimin esihenkilö auttaa ratkaisujen löytämisessä.

Psykologinen turvallisuus

Psykologinen turvallisuus työpaikalla suojelee uupumukselta. Jos työntekijä uskaltaa pyytää apua, ei pelkää epäonnitumista ja uskaltaa ilmaista mielipiteensä rohkenee hän myös ilmaisemaan huolensa jaksamisesta.

Edistä työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Tämä voi sisältää esimerkiksi joustavat työajat ja etätyö tai hybridimalli sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Ylitöiden seuraaminen on johdon tehtävä ja liiallisiin ylitöihin tulee puuttua.

Kokeile Kiva Work henkilöstökysely- ja analytiikkapalvelua, joka auttaa organisaatioita ehkäisemään työuupumusta ja kehittämään työhyvinvointia. Palvelumme avulla voit tunnistaa riskitekijät ja voit selkeästi kehittää toimintatapoja, joilla parannat henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista.

Älä anna työuupumuksen vaikuttaa organisaatiosi talouteen ja henkilöstön hyvinvointiin!

Ready to use in 1 day

1. Create survey

Create automated, pulse, or discovery surveys—customize entirely or leverage our vast question bank, the largest in the market, and ready-made templates.

2. Access Real-Time Results

You'll get results pre-processed with actionable recommendations. Reporting to chosen individuals is automated.

3. Review results & develop

Now that you know how to develop the required areas, you can start implementing data-driven development measures and automatically monitor their impact.

Interested in learning more about our solution?